Posts Tagged: smile

Le Marchand de sable III

Le Marchand de sable III

In photography, the smallest thing can be a great subject. The little, human detail can become a Leitmotiv.
– Henri Cartier-Bresson

Într-o bună zi, voi povesti totul lumii întregi

The Best Things in Life Are Free — Vreau să fiu singur cu tine, zicea el. Într-o bună zi voi povesti totul lumii întregi şi vom isprăvi cu as­cunzişurile.

Ea nu încercă să-l liniştească.

— Ar fi bine, îi răspunse. Odată singuri, vom lăsa lampa aprinsă pentru a ne putea vedea mai bine, şi voi putea striga tot ce doresc fără ca nimeni să vină să-şi vâre nasul, iar tu-mi vei spune la ureche toate porcă­riile care îţi vor trece prin minte.

(Gabriel García Márquez, Un veac de singurătate)