Cântec de toamnă

Voi, plopilor galbeni, aprinse făclii Ce ardeţi în zarea deşartei câmpii, Înalte şi fumegătoare feştile De veghe la moartea frumoaselor zile! Dar moartea cu aripi de ceaţă v-atinge Când vântul vă bate şi ploaia vă stinge, Iar frunza târzie, din rară mai rară, Stropeşte pământul cu picuri de ceară; Stropeşte pământul încet, până când Tulpinele…

Noapte bună

Să te sărut de noapte bună
Că poate mâine n-om mai fi-mpreună
Noaptea aduce uneori moarte
Şi pe furiş ucide şi desparte
Oricum pe întuneric se răzbună
Şi pentru somn de veci, tot noapte bună!

(Tudor Arghezi, Noapte bună)