Posts Tagged: poezie

Cântec de toamnă

Peisaj de toamnaVoi, plopilor galbeni, aprinse făclii
Ce ardeţi în zarea deşartei câmpii,
Înalte şi fumegătoare feştile
De veghe la moartea frumoaselor zile!
Dar moartea cu aripi de ceaţă v-atinge
Când vântul vă bate şi ploaia vă stinge,
Iar frunza târzie, din rară mai rară,
Stropeşte pământul cu picuri de ceară;
Stropeşte pământul încet, până când
Tulpinele goale-or rămâne-ncurând,
Pe zarea deşartă a moartelor zile
Stând negre ca nişte scrumite feştile.

– Nichifor Crainic, Cântec de toamnă

Noapte bună

Noapte bună Tudor ArgheziSă te sărut de noapte bună
Că poate mâine n-om mai fi-mpreună
Noaptea aduce uneori moarte
Şi pe furiş ucide şi desparte
Oricum pe întuneric se răzbună
Şi pentru somn de veci, tot noapte bună!

(Tudor Arghezi, Noapte bună)