Strictly no inflatables

Animus Anima

Photography is only intuition, a perpetual interrogation – everything except a stage set.

– Henri Cartier-Bresson

Instant Karma VIII

Paul

Portraits are the most intimate photographs. The image will survive the subject.

– Victor Skrebneski

A little girl’s universe II (on the beach)

The cochlear implant doesn’t hold it’s recipient from tasting life’s small pleasures, like going to the beach, sunsoaking or swimming. On the contrary. Sofia is no exception to the rule. She just has to be a little careful.

The Party (on the beach)

Omul Prin Fereastra Temniței

“O, ce este omul? Spicul ierbii, precum a spus Iov, pe care îl coseşte mâna lui Dumnezeu. Ce rămân? Paiele. Ce se ia cu mâna nevăzută? Spicul. Al Tău e sufletul, Doamne, iar trupul e al pământului. La despărţire, fiecare îşi ia ce-i al lui: pământul – trupul, Domnul – sufletul. Cunoaşterea noastră este una cu necunoaşterea în amândouă cazurile: şi când privim la cel viu, şi când privim la cel mort. (…)

Unde sânt chefurile petrecăreţilor, unde-i cântecul celor voioşi, unde-i larma celor puternici, unde-i vuietul celor trufaşi? Unde-i strigătul şi răcnetul celor năimiţi şi corupţi? O vor şti mai bine decât capul tău tălpile tale, când vor călca peste osemintele lor uscate, pentru că te vor înţepa şi te vor face să gemi.Unde este farmecul rotunjimilor şi plinătăţii trupului? În viermăraia şi în murdăria de negrăit. Unde sânt sânii atrăgători, care tresăltau de dragoste? În muşuroiul de sub copitele măgarilor. Unde sânt mâinile mai scumpe decât aurul, care slujeau oaspeţilor? Acum sânt beţe uscate sub roţile căruţelor. (…) Unde sânt cinstirile şi onorurile? În strunele rupte şi în timpanele sparte. Unde este strălucirea feţei şi a ochilor? În obrajii umflaţi şi în bezna orbitelor goale.

Unde sânt împăraţii, Doamne? Întreabă slugile lor. Unde sânt bogătaşii, Doamne? Întreabă cerşetorii. Unde sânt femeile frumoase? Întreabă viermii şi râmele.

Pe deplin, nimica sântem în faţa lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, nimica sântem! Răsărim şi ne uscăm ca iarba. Ne risipim ca un nor fără apă. Ne ofilim ca florile în grădină. Ne înălţăm şi ne pierdem ca fumul şi aburul. Venim şi trecem ca nuntaşii. Ne auzim şi amuţim ca sunetul fluierului. Sântem ca un călător care poate zice: Bună dimineaţa!, dar nu-i mai e dat să spună: Bună seara! Sântem ca o poezie pe care o recită poetul şi, într’o clipă, se întrerupe. “

(Sf. Nicolae Velimirovici – „Prin Fereastra Temnitei”)

Instant Karma VII

After 40 years of ingesting every aspect of photographic science and composition, I still find the camera to be an endlessly intriguing partner that challenges my imagination and knowledge. All that with only 3 variables of shutter speed, aperture and focal length.

– Ralph Auletta  

The Elevator

I think a lot of the time these days people are so concerned about having the right camera and the right film and the right lenses and all the special effects that go along with it, even the computer, that they`re missing the key element.

– Herb Ritts

A little girl’s universe I (sheltered)

Little girl on a small horse at sunset

The daily life of a girl with a cohlear implant oscillates between duties and fun-and-play time. But no matter what, she seeks shelter and protection.