Și Iisus, strigând cu glas mare, a zis

Notre Dame ParisIar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? Adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *