Lauda suferinței

Lauda suferinteiTată, carele eşti şi vei fi,
nu ne despoia, nu ne sărăci,
nu alunga de pe tărâmuri orice suferinţă.
Alungă pe aceea doar care destramă,
dar nu pe-aceea care întăreşte
fiinţa-ntru fiinţă.

(Lucian Blaga, Lauda suferinței)

One Comment

  1. Reply
    Chaika 1 Sep ’11

    Inconfundabilul Lucian Blaga 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *